Startsida

alingsås konstförening

Något om föreningen

Alingsås Konstförening vill främja konstintresset och ge sina medlemmar och andra intresserade möjligheter

att under trevliga sociala former få kunskap om konst och konstnärer av igår och idag.

Vi erbjuder intressanta föredrag, konstutställningsbesök, resor med besök på museèr och arkitektoniskt intressanta byggnader.

Konstföreningen anordnar dessutom egna utställningar på Stampens Kvarn med inbjudna konstnärer.

 

Förutom genom vår hemsida och i medlemmarnas informationsblad kan Du hitta uppgifter om verksamheten

i annonser, pressrelease och referat i ortens tidningar, samt via Alingsås Kommun.

 

Våra medlemsförmåner

Som medlem deltar Du i föreningens årliga medlemslotteri. Vinsterna består av konst som dels köpts in från utställande konstnärer men även av andra erkända konstnärer.

Medlemmar som besökt utställningarna på Stampens Kvarn och skrivit på lottlistan, deltar även i utlottning

av verk, skänkta av de utställande konstnärerna.

 

Välkommen som medlem i Alingsås Konstförening: Se Kontakter  och Stadgar 

Nästa aktivitet
Informtionsblad 1/2021 finns

Program. Klick där för att hitta uppgifter.Vinnare och vinster i  konstlotteriet 2020 

Historik

Redan år 1942 startades Alingsås Konstförening av konstintresserade innevånare. De framsynta Alingsåsarna var ledande personer, som med hjälp av ”inbjudarlistor” samlade 230 alingsåsare som var intresserade av att starta en konstförening. Den 26 mars hölls ett förberedande möte där tre personer utsågs att skriva stadgar och föreslå styrelseledamöter.

”Doktor Axelson och Direktör Weiss förslag, att det bör anordnas lämpliga föreläsningar i konst i en blivande konstförening, gillades av de närvarande.”

Den 18 april hölls det första sammanträdet.

”Borgmästare Bror Brandt öppnade mötet och hälsade kvällens föredragshållare, Professor Sten Karling och allmänheten välkomna. Professor Karling höll ett intressant föredrag med skioptikonbilder.”

Styrelsen bestod av: Doktor Arne Axelson, borgmästare Bror Brandt, försäljningschef Georg Dahlquist, kyrkoadjunkt Thorsten Levenstam, bankdirektör Arnold Levin, musikdirektör Thorsten Rantzén och försäljningschef Stig Siöstedt.

Styrelsesuppleanter blevo:Fru Vivan Hedborg-Falk, fru Anna Segerfors samt konditor Herbert Schelin.

Ett av Alingsås Konstförenings uppdrag var att ordna konstutställningar.

Den först ägde rum 29 november - 6 december 1942 i Stadshotellets festsal.

På utställningen var 21 konstnärer representerade med ett 80-tal målningar, pasteller och teckningar.

Utställningen besöktes av ca 600 personer. Antalet medlemmar under första året var drygt 300 personer. Årsavgiften för enskild medlem var 5 kr.

Detta var början på en lång historia. Fortfarande efter 77 år är föreningen livaktig och ”anordnar lämpliga föreläsningar” och konstutställningar i samma anda som de första styrelseledamöter förordade.

Klicka på bild för större format

Föreningen sponsras av Sparbanken Alingsås

Vi samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet.