Kontakter

alingsås konstförening

Styrelsen 2019

 

Ordförande

Christina Valhjalt

Mobil 070-745 28 25

 

Vice Ordförande

Gunnel Landaeus

Mobil 070-939 66 43

 

Kassör

Barbro Wedell

Mobil 070-390 04 71

 

Sekreterare

Christina Gustafson

Tel 0322-189 48

Mobil 073-222 89 38

Ledamöter:

Anita Brink

Tel 0322-105 70

Mobil 073-057 27 74

 

Ulla Ferro

Mobil 073-389 99 43

 

Ingrid Gustafsson

Tel 0322-64 80 50

Mobil 070-610 07 66

 

Kerstin Lundström

Mobil 070-305 86 85

Hemsidesansvarig

 

Lennart Skoglund

Tel 0322-66 54 19

Mobil 070-424 11 51

 

Adjungerad ledamot:

Ingrid Liljedahl

Tel 0322-175 93

Mobil 070-366 49 86

Kontakta oss i föreningen om du har frågor om t.ex.

program eller medlemskap, så hör någon av sig.

E-postadress: kontakt@alingsaskonstforening.se

Bli medlem i Alingsås Konstförening

Som medlem deltar Du i föreningens årliga medlemslotteri. Vinsterna består av konst som dels köpts in från utställande

konstnärer men även av andra erkända konstnärer. Medlemmar som besökt utställningarna på Stampens Kvarn och skrivit

på lottlistan deltar även i utlottning av verk, skänkta av de utställande konstnärerna.

Den som anmäler en eller flera nya medlemmar till Ingrid Gusafsson kommer att vara med i ett särskilt lotteri.

För att delta i utlottning av konstverk måste medlemsavgiften vara kassören tillhanda senast 15 september.

Vårt ekonomiska år börjar 1 oktober.

Ungdom        50 kr  ett   utlottningsnummer

Enskild        200 kr  ett   utlottningsnummer 

Familj          300 kr  två  utlottningsnummer

Föreningar  350 kr  tre   utlottningsnummer

Företag       500 kr  fyra utlottningsnummer

Betala in medlemsavgiften till Alingsås Konstförening Bankgiro 128-9875 

Skriv: Ny medlem, namn, address, telefonnummer och ev e-postadress

Du kan också skicka in nya elller ändrade medlemsuppgifter med formuläret

eller med e-post till medlem@alingsaskonstforening.se

Vill man betala till Alingsås Konstförening med Swish är 123 087 68 70 rätt nummer.

Föreningen sponsras av Sparbanken Alingsås

Vi samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet.